Abbagnano, Nicola

Abbagnano, Nicola ve Özlüsözleri

1901 / İtalya
1990 (89 yaşında) / İtalya

Önde gelen İtalyan varoluşçusu.

Salerno'da doğan Abbagnano, Napoli'de okudu, dönemin ünlü filozoflarından Antonio Aliotta'ın öğrencisi oldu Torino'da ders verdi. Aynı süre içinde felsefe dergisi Rivista di Filosofiaı çıkardı. İnsan yaşamı ve felsefe arasında bir ilişki kurulmasını, felsefenin yaşam sorunlarıyla ilgilenmesini gerektiğini savundu. Konuyla ilgili düşüncelerini ilk kitabı olan La Sorgenti Irrazionali del Pansiero adlı kitabında yazdı.

Abbagnano, İtalya'da Yeni-Hegelcilik'i sürdüren Groce ve Gentileye'ye tepki olarak varoluşçuluğu savundu. Husserl'in fenomenolojisinden, Keirkegard, Kaspers ve Heidegger'in varoluşçuluk anlayışından etkilendi. Ardından La Struttura dell Esistenza adlı kitabında Alman varoluşçuluğununun yeni bir yorumcusu olmadığını, özgün içeriğe sahip bir varoluşçu görüşten yana olduğunu savundu. Marcel, Lavelle gibi birçok Fransız varoluşçuları sert bir dille eleştirdi. Abbognano'ya göre çağdaş varoloşçuluk iki kola ayrılır. Biri Satre, Jaspers ve Heidegger'in savunduğu öze yönelik, tanrıtanımaz, varoluşçuluk, diğeri ise Marcel, Lavelle ve Le Senne'in ortaya koyduğu tanrıbilimci varoluşçuluk. Abbagnano'ya göre, her iki görüşde aynı olumsuz temel üzerine kuruludur. Her ikisi de sonuçta açıkça, ya da gizlice, olanağı olanaksızlaştırmaktadır. Belirlenen olumsuz varoluşçuluğa karşı durabilecek tek geçerli tutum olanağın olanaklığını kendine ilke eden varoluşçuluktur.

Onun 'olası felsefesi', diğer varoluşçuların "tüm çabalarımız düşmanca ve anlamsız bir evrende boşa çıkıyor" düşüncesini kınadı; aslında potansiyelimizin dışında kalan şeyleri yapabileceğimizi hayal ediyordu. Daha sonraki çalışmalarında, felsefeye daha doğal ve bilimsel bir yaklaşım benimsemek eğilimindeydi, ancak yine de kayıtsız bilimsel bir dünya görüşünde ima edilen "güvenlik efsanesini" kınamaktadır.

Başlıca eserleri, anıtsal üçlü Storia della filosofia ('Felsefe Tarihi', 1946 - 50) ve İmkan Edilme Özgürlüğü ('İmkân ve Özgürlük', 1956) içermektedir.

ÖzlüSözleri

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Anahtar Kelimeler
Abbagnano, Nicola, varoluşçuluk, Husserl, fenomenoloji, Keirkegard, Kaspers, Heidegger
Benzer Kişiler

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Camus, Albert (Kişiler) Varoluşçuluk ve absürdizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Fransız yazar ve filozoftur.

Cioran, Emil (Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Sartre (Kişiler) Felsefi içerikli romanlarıyla 20. yüzyıl’a damgasını vuran düşünürlerden biridir.

Kierkegaard (Kişiler) Varoluşçu filozofların ilki olarak kabul edilen Danimarkalı, teolog, şair ve yazar.

Heidegger, Martin (Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Husserl, Edmund (Kişiler) Yirminci yüzyıl felsefesini en çok etkilemiş olan isimlerinden biridir ve fenomenolojinin kurucusu kabul edilir.

Ingarden, Roman (Kişiler) Husserl’in fenomenolojik yönteminden yararlanarak edebiyat ve sanat yapıtlarını açıklamaya çalışmıştır.

Leibniz (Kişiler) Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır.

Heraklet (Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Tamamlayıcı Konular