Ferguson, Adam

Ferguson, Adam ve Özlüsözleri

1723 / İskoçya, Perthshire
1816 (93 yaşında) / İskoçya, Fife

Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Adam Ferguson, 1723 te Pertshine de doğdu ve 1815 de Edinburgh da öldü. Iskoçya Kilisesi adına St. Andrew Üniversitesi nde eğitim gördü ve 1752 den 1805 yılına dek bu kilisenin işlerini yürüten ılımlı rahipler sınıfının önde gelen bir üyesi oldu. 1764 den 1785 yılına kadar Edinburgh daki Ahlakî Felsefe Kürsüsünde karizmatik bir öğretmen olarak görev yaptı. Modern hayatta ve modern felsefede mevcut olan materyalizmden ve Machiavelli taraftarlarının klasik cumhuriyetçilik anlayışının, problemlerin çözümünde ve analizinde hala değer taşımasından endişe taşımaktaydı.

Marx, Ferguson un iş bölümü ve yabancılaşma ile ilgili düşüncelerinden etkilenmiştir. Ferguson, politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Ferguson un günümüzdeki ünü yeniden yayınlanan ve çevrilen üç çalışmasına dayanır: "Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme" (An Essay on The History of Civil Society-1769) ve "Roma Cumhuriyetinin Gelişimi ve Yıkılmasının Tarihi" (The History of The Progress and Termination of The Roman Republic-1783). Ferguson un makaleleri "Ahlaki ve Politik Bilimlerin Prensipleri" (The Principles of Moral and Political Science-1792) adı altında yayınlanmıştır.

ÖzlüSözleri

"Milletlerin gelişmesi ve ilerlemesi insan tasarımının bir sonucu değil, insan faaliyetlerinin bir sonucudur."

"Insan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."

Anahtar Kelimeler
Ferguson, Adam, Pertshine, Edinburgh, Iskoçya Kilisesi, St. Andrew Üniversitesi, rahip, materyalizm, Machiavelli, cumhuriyetçilik, Marx, politik ekonomi, ahlaki felsefe, ahlak bilimi, Sivil Toplumun Tarihi Üzerine Bir Deneme,An Essay on The History of Civil Society,Roma Cumhuriyetinin Gelişimi ve Yıkılmasının Tarihi,The History of The Progress and Termination of The Roman Republic,Ahlaki ve Politik Bilimlerin Prensipleri,The Principles of Moral and Political Science
Benzer Kişiler

Adam Smith (Kişiler) İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir.

Çehov, Anton (Kişiler) Rus, modern kısa öyküler ve tiyatro yazarı.

Bastiat, Frederic (Kişiler) Fransız klasik liberal kuramcı, politik ekonomist ve Fransa Meclisi üyesidir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Jean Bodin (Kişiler) Fransız hukukçu ve siyaset felsefecisi.

Spinoza (Kişiler) 17. yüzyıl felsefesinin önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Gramsci, Antonio (Kişiler) İtalyan marksist politikacı ve teorisyen.

Comte, Auguste (Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Hegel (Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Quesnay (Kişiler) Fransız hekim ve iktisatçı. Fizyokratlar diye bilinen ekonomistlerin önderi.

Lukács, Georg (Kişiler) Avrupa’da komünist öğretimin gelişmesini etkilemiş olan Macar Marksist düşünür ve edebiyat eleştirmeni.

Feuerbach, Ludwig (Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Tamamlayıcı Konular