Bastiat, Frederic

Bastiat, Frederic ve Özlüsözleri

1801 / Fransa
1850 (49 yaşında) / İtalya

Fransız klasik liberal kuramcı, politik ekonomist ve Fransa Meclisi üyesidir.

Frederic Bastiat ticaret ile uğraşan bir ailenin oğlu olarak 1801 de Bayonne de doğdu. Ailesine ait işyerlerinde çalışırken Jean Babtiste Say ve Adam Smith in serbest ticaret üzerine yazdığı eserlere ilgi duymaya başladı. 1844 ve 1845 yıllarında serbest ticaret ve gümrük vergileri üzerine ilk çalışmalarını yayınladı. Fransız Serbest Ticaret Birliği nin ve bu birliğin haftalık olarak yayınlanan Libre-Echange gazetesinin kuruluşunda aktif rol aldı. Yayınladığı küçük bildirilerle korumacılığı savunanları eleştirdi. Bastiat, aynı zamanda, Proudhon un sosyalist fikirlerini de eleştirmiştir. Bastiat, bireyciliğe ve rekabetin faydalarına inanan bir düşünürdü. O nun eserleri serbest ticareti savunan kendi dönemi iktisatçılarından Michel Chevalier ve daha sonraki liberal Fransız iktisatçılarının fikirleri üzerinde etkili oldu. Bastiat 1848 yılında Seçmen Meclisi (Constituent Assembly) ve Yasama Meclisi (Legislative Assembly) ne seçildi. Bastiat ın önemli eserleri arasında Proudhonizm e bir tepki olarak yazılan "L Etat" (1849), "Sophisms of Protection" ve "Harmonies of Political Economy" yeralmaktadır.

ÖzlüSözleri

"Bugün vatandaşlar arasında kardeşliği, birliği geliştirmekle yükümlü olan devletin, onları devletten lütuf bekleyen, bir şeyleri koparmaya çalışan bireyler haline getirdiği kuşkusuzdur. Bugün tarım, sanayi, ticaret gibi kesimler devletten bir şeyler koparmak için çılgın bir yarış içindedirler. Herkesin gayreti yasa koyucudan kardeşlik adına bir imtiyaz koparmak şeklinde özetlenebilir."

"Korumacılık, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çeşitleridir."

Anahtar Kelimeler
Bastiat, Frederic, Fransız, liberal kuramcı, liberalizm, ekonomist, Richard Cobden, Adam Smith
Benzer Kişiler

Voltaire (Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Camus, Albert (Kişiler) Varoluşçuluk ve absürdizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Fransız yazar ve filozoftur.

Chateaubriand (Kişiler) Fransız romantizm akımının başlatıcısı yazar.

Bentham, Jeremy (Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

Adam Smith (Kişiler) İskoçyalı iktisatçı ve felsefecidir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Tamamlayıcı Konular

Liberalizm (Konular) Siyasal özgürlüklerde ve ekonomik sorunlarda genişlik ve serbestlik ifade eden öğreti.

Anarşizm (Konular) Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Fikir Özgürlüğü (Konular)