Bruyere

Bruyere ve Özlüsözleri

1645 / Fransa, Paris
1696 (51 yaşında) / Fransa, Paris

Fransız yazarı ve ahlakçısı .

Jean de La Bruyère, Paris şehri gelirler kontrol memurunun oğluydu ve hukuk öğrenimi yaptı. Sonra maliye işlerinde çalıştı. 1693 te Akademiye üye oldu. Toplum hayatını esaslı şekilde işleyerek, hayatı ve insanların karakterini tasvir etmesi ile tanındı.

Fransız klasik şairlerinden olan La Bruyere, en ünlü eseri Caracteres i (Karakter) 1687 de yazdı.

Karakter inin ilgi çekici yanı, tam bir değişme halinde bulunan topluluğun tasvirini vermesidir. O zamana kadar hakim olan ahlaki ve dini geleneklerin gitmesi, yüksek memurların, yeni yeni örf ve adetlerinin türemesi, iş adamlarının itibar ve kudretinin artması gibi konuları ele alıp işledi.

La Bruyère, 1696 da Versailles de öldü.

ÖzlüSözleri

"Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir."

"Dürüst bir insansınız, işinizi etrafınızdakileri memnun etmek ya da etmemek üzere yapmıyorsunuz; efendinize ve görevinize sıkı sıkıya bağlısınız. Siz, bitmiş bir adamsınız."

Anahtar Kelimeler
Bruyere, Jean de La Bruyère, ahlakçı,
Benzer Kişiler

Aurelius, Marcus (Kişiler) Beş İyi Roma İmparatoru'ndan sonuncusudur ve önemli Stoacı filozoflardan biri olarak kabul edilir.

Tamamlayıcı Konular