Diderot

Diderot ve Özlüsözleri

1713 / Fransa, Champagne
1784 (71 yaşında) / Fransa

Fransız yazar ve filozofu.

Fransa nın Champagne ilinin Langres kasabasında doğan Diderot, Aydınlanma Çağı nın en önemli kişiliklerinden biri ve ünlü Ansiklopedi nin (1772) baş editörüydü. Onun önderliğinde Aydınlanma döneminde Batı Avrupa da ülkeler arasında çekişmeler olsa da bilgi akışı yeni aydınların toplumlara kazandırılmasını sağlamıştır. Ansiklopedi nin 8-18 ciltleri, 1-7 ciltlerindeki bilgiler üzerine kiliseden aldığı tepki ile yasadışı olarak olarak basılmış, Filozofça Düşünceler isimli yapıtı da mahkeme kararınca yakılmıştır.

Edebiyat alanında da birçok katkısı bulunan Diderot nun başlıca özelliği romanları şekil ve içeriğinin yanı sıra, felsefi olarak da incelemesiydi. Romantizm akımının öncüsü ve humanist olan Diderot; zengin kiliseler kontrolünde bir endüstri olarak gördüğü Hristiyanlık dinini reddetmiş ve birçok aşırı dincinin saldırılarına uğramıştır.

Diderot 1784 yılında Fransa da ölmüş, Saint-Roche Kilisesi ne gömülmüştür.

ÖzlüSözleri

"Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle yapmak gerekir."

"Insan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

"Yalanın faydası bir defa içindir, gerçeğin faydası ise sonsuz ve ölümsüz."

"Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız."

"Adaletin aklını kaybettiği yerde felsefe susar."

"Tek bir erdem vardır, o da adalettir."

Anahtar Kelimeler
Diderot, Romantizm, Ansiklopedi
Benzer Kişiler

Voltaire (Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Comte, Auguste (Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Heine (Kişiler) 19. yüzyılın en ünlü Alman şairlerinden biridir.

Lord Byron (Kişiler) Romantizm in en önemli karakterlerinden biri olan Ingiliz şair.

Novalis (Kişiler) Alman romantizminden şair ve filozof.

Stael (Kişiler) Fransız yazar.

Tamamlayıcı Konular