Emerson

Emerson ve Özlüsözleri

1803 / ABD, Massachusetts
1882 (79 yaşında) / ABD, Massachusetts

ABD li düşünür, yazar. Amerikan transendentalizminin en önemli temsilcidir.

Ralph Waldo Emerson, Boston da doğdu. Babası ve dedesi Protestan papazıydı. 1826 yılında Harvard Üniversitesinden mezun oldu. Emerson da babası gibi papaz oldu ve 1829 da bir Üniteryan kilisesinin rahipliğini üstlendi, aynı yıl Ellen Louisa Tucker ile evlendi. Eşi 1831 de öldü. 1832 da ruhsal bir bunalımdan dolayı rahipliği bıraktı. Bu kararında karısının ve erkek kardeşlerinin ölümünün payı büyüktü. Biçimsel dinin geçerliliğini yitirdiği kanısına varan Emerson 1832-33 yıllarında ilk Ingiltere yolculuğuna çıktı. Wordsworth, Landor, Coleridge John Stuart Mill ve Carlyle ı tanıdı. Sonradan kendisini onların izleyicisi olarak görecekti.

Boston a döndüğünde kendini gezilere ve konferanslara veren Emerson böylece ülkenin tümünü yakından tanıma olanağı buldu. 1835 de Concord Massachusetts de bir ev aldı ve ikinci eşi Lydia Jackson ile evlendi. Concord da Nathaniel Hawthorne ve Henry David Thoreau ile dost oldu. Eskiden verdiği vaazların yerini konferansları aldı. Zamanla ünü ABD yi aştı, Avrupa ya kadar yayıldı. Nietzsche,"kendimi Emerson a o denli yakın buluyorum ki onu övmekten çekiniyorum, çünkü kendimi övmüş gibi olmaktan korkuyorum" diyordu. Birkaç yolculuk sayılmazsa hep Massachusetts Concord kasabasında yaşayan Emerson 27 Nisan 1882 de öldü.

ÖzlüSözleri

"Insan harabeler arasında bir Tanrı’dır."

"Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar."

"Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak biraz da büyük olmaktır."

Anahtar Kelimeler
Emerson, transendentalizm, individualizm, mistizm, Harold Bloom, Jorge Luis Borges, William James, John Muir, Nietzsche, Henry David Thoreau, Walt Whitman, Thomas Carlyle, Samuel Taylor Coleridge, Thomas Jefferson
Benzer Kişiler

Alcott, A.Bronson (Kişiler) Amerikalı öğretmen, yazar, filozof ve reformcudur.

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Schopenhauer, Arthur (Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

James, William (Kişiler) Charles Sanders Peirce ve John Dewey ile birlikte pragmacılık görüşünün kurucuları arasında gösterilen Amerikalı ruhbilimci ve felsefeci.

Pascal (Kişiler) Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Cioran, Emil (Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Comte, Auguste (Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Spinoza (Kişiler) 17. yüzyıl felsefesinin önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Heraklet (Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Sartre (Kişiler) Felsefi içerikli romanlarıyla 20. yüzyıl’a damgasını vuran düşünürlerden biridir.

La Rochefoucauld (Kişiler) İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Derrida, Jacques (Kişiler) Edebiyat eleştirmeni ve dekonstruksiyonizm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

Lichtenberg (Kişiler) Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen.

Heidegger, Martin (Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Feuerbach, Ludwig (Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Tamamlayıcı Konular