Erich Fromm

Erich Fromm ve Özlüsözleri

1900 / Almanya, Frankfurt
1980 (80 yaşında) / İsviçre

Almanya doğumlu Amerikalı ünlü bir psikanalist ve sosyologdur.

Musevi kökenlidir. Ruh bilimine Marksist - Sosyalist ve insancıl yaklaşımın en önemli temsilcilerindendir.

Heidelberg ve Münih Üniversiteleri nde toplum bilim ve psikanaliz eğitimleri gördü. 1922 yılında Heidelberg Üniversitesi nde doktora öğrenimini tamamladı. Münih te ruh hekimliği ve ruh bilim üzerine ek incelemeler yaptıktan sonra, Berlin Psikanaliz Enstitüsü nde eğitim gördü ve 1931 yılında mezun oldu.

30 lu yılların başlarında Almanya da Nazi hareketinin güçlemesi nedeni ile Isviçre nin Cenevre şehrine yerleşti. 1933 yılında Chicago Ruh çözümleme Enstitüsü nden aldığı davet üzerine Amerika Birleşik Devletleri ne gitti. 1934 yılında , 1938 e kadar kadrosunda bir uzman olarak görev aldığı Frankfurt Toplumsal Araştırma Enstitüsü ile birlikte New York a taşındı. özel çalışmalarını sürdürdü ve Columbia Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1946 yılında William Alonson White Ruh Hekimliği , Ruh Çözümleme ve Ruh Bilim Enstitüsü nün kurucuları arasında yer aldı. Yale Üniversitesi , New York Üniversitesi Bennington Koleji , Michigan Eyalet Üniversitesi nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

1949 yılında Meksika Ulusal özerk Üniversitesi nden gelen bir profesörlük önerisini kabul etti ve tıp fakültesi lisansüstü bölümünde ruh çözümleme şubesini kurdu , 1965 yılında emekli olana kadar orada çalıştı. Emeklilik yıllarını geçirdiği 1980 yılında Isviçre de öldü.

Marxist ve sosyalist , insancıl dünya görüşünü benimseyen Fromm , batı kapitalizmi ve sovyet komünizmini reddetmiştir. Biyofili hipotezine olan katkıları, evrimsel psikoloji konusundaki araştırmalara temel sağlamıştır. Erich Fromm un çalışmaları birçok dile çevrilmiştir.

ÖzlüSözleri

"Sevgi, sevdiğimiz şeyin yaşaması, gelişmesi için duyduğumuz etkin ilgidir."

"Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar."

Anahtar Kelimeler
Erich Fromm, frankfurt okulu, hümanizm, marksizm, sosyolog, psikanaliz
Benzer Kişiler

Jean Bodin (Kişiler) Fransız hukukçu ve siyaset felsefecisi.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Kemal Tahir (Kişiler) Türk düşünür ve roman yazarı.

Gramsci, Antonio (Kişiler) İtalyan marksist politikacı ve teorisyen.

Adler, Alfred (Kişiler) Bireysel psikoloji ekolünün kurucusu, Avusturyalı psikologdur.

Freud, Sigmund (Kişiler) Avusturyalı ruh doktoru, psikanalizin kurucusu

Tamamlayıcı Konular

Devrimcilik (Konular) Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Komünizm (Konular) Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.