Nagel, Ernest

Nagel, Ernest ve Özlüsözleri

1901 / Avusturya
1985 (84 yaşında) / ABD, Nerw York

Bilimin neliğıne yönelik çalışmalarıyla öne çıkan Çek asıllı Amerikalı felsefeci.

Bilimsel kuramlar ile bilimin yapışım, bilimsel kavram ve terimlerin kullanımlarını tar-üşüğı Tbe Structure of Science (Bilimin Ya­pısı, 1961) başlıklı yapıtında dile getirdiği görüşleri nedeniyle son başat deneyci ve olgucu düşünür olarak ünlenmiştir.

Russell ve Carnap, Phillip Frank gibi Viyana Çevresi düşünürlerinin yolundan giderek felsefece düşünme ile bilimsel a-raştırmanın ilişkisine dikkat çeken Nagel, manüktaki gelişmeler, matematiğin kö­kenleri ve olasılık kuramlarına karşı ilgi duymuştur. Aynca yazılarında Peirce ve Dewey pragmacılığından esin alan M. R. Cohen'in düşüncelerinden etkilenerek kendisinin "bağlama doğalcüık" dediği görüşü geliştirmiştir. Nagel'in bağlamcı-lığına göre belirlenimcilik, olasılık, açık­lama ve indirgeme gibi tasarımlar, bilim­sel ya da bilimin çalışma alanıyla ilgili ku­ramlar bağlamında değerlendirildiğinde anlamları bir biçimde ortaya çıkarılabilir tasarımlardır. Bu tutumu, daha sonraki istatistiksel açıklama, işlevsel açıklama, doğa ve toplum bilimlerinde bir kuramın ötekine indirgenmesi gibi konular hak­kındaki düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamıştir. Nitekim Nagel mantıksal ve matematiksel ilkelerin varkkbilgisel zo­runluluğunu reddetmiş ve manüğın do­ğalcı yorumunu benimseyerek bu ilkele­rin araşürma alanlarındaki işlevlerine gö­re ele alınmaları gerektiğini savunmuş­tur.

Başkca yapıdan arasında olasılık he­saplamalarının uygulamalarım felsefece soruşturduğu Principles of the Theory of Pro­bability (Olasılık Kuramının İlkeleri, 1939), doğa ve toplum bilimlerinde kullanılan bilimsel yöntemin mantıksal ilkelerini ele aldığı An Introduction to Logic and Scientific Method (Mantiğa ve Bilimsel Yönteme Giriş, R. M. Cohen ile birlikte, 1934) ile mantığın doğalcı yorumunu savunduğu LogicWithout Metaphydcs (Metafiziksiz Mantık, 1957) sayılabilir.

ÖzlüSözleri

Anahtar Kelimeler
Nagel, Ernest, bilim felsefesi, 20. yy, Carnap, Cohen
Benzer Kişiler

Hemingway (Kişiler) Amerikalı romancı, kısa-hikayeci ve gazetecidir. Kısa ve gösterişsiz yazı tarzı ile bilinir.

Heidegger, Martin (Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Wittgenstein (Kişiler) Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.

Leonard Cohen (Kişiler) Kanadalı yazar, şair, söz yazarı ve müzisyen.

Tamamlayıcı Konular

Leonard Cohen (Müzik) Şair, romancı, şarkı sözü yazarı.

Dance Me to the End of Love (Leonard Cohen)

I'm Your Man (Leonard Cohen)

Suzanne (Leonard Cohen)