Halil Cibran

Halil Cibran ve Özlüsözleri

1883 / Lübnan
1931 (48 yaşında) / ABD, NewYork

Lübnan doğumlu ABD li şair ve yazar.

1883 te Lübnan ın Bkarre şehrinde doğan Halil Cibran, 1895 te ailesi ile birlikte Amerika nın Boston şehrine göç etmişse de, 1898 de Beyrut a geri dönmüş ve El Hikmet Medresesinde dört yıl eğitim gördükten sora , 1902 de yeniden Boston a gitmiştir.

1905 te yayınlamış olduğu ilk eseri Müzik ten sora 1908 deki Husursuz Ruhlar büyük bir yankıya neden olmuş, kilise değer yargıları ve anlayışına ters düşmesi nedeniyle, kendisi Maronit Kilisesi tarafından afaroz edilmiştir.aynı zamanda eserleri zamanın Osmanlı idaresinin kararı ile Beyrut ta aleni olarak ateşe verilmiştir.

1918 deki Deli (The Madman)yi, 1919 da arapça olarak yazıp yayınlamış olduğu Processions;1920 de Forerunner ve Kasırgalar;1923 te Peygamber(The Prophet-Türkçede Ermiş adıyla yayımlandı); 1926 da Kum ve Köpük; 1928de Insanoğlu Isa(Jesus, The Son Of Man), The Earthgods ve Ivme ile, Türkçe ye Ermişin Bahçesi adıyla çevrilen The Garden Of The Prophet eserleri takip etmiştir.

Ve bu doğu düşünürü, büyük hoca 1931 de sefalet içinde, bir çatı katında Newyok ta bu dünyadan ayrılmıştır.

O sadece bir yazar değil kısacık hayatında büyük bir filozof ve iyi bir ressam olmayıda başarmıştır. Tam anlamıyla bir doğuludur, ruhunun derinliklerinde yatanı yansıtabilme yetisi her doğulu gibi ondada var olan bir meziyettir ve bu meziyeti sayesinde çok yankılar uyandırmıştır. Onun ruhunu anlamak için derinlere inmek ve çok yükseklere çıkmak gerekir.

Resimlerindede aynı durumla karşılaşılır. Asla somut olmamıştır resimleri de soyut kavramlar üzerine kuruludur. Şuan hala dünyanın bir çok yerinde sergilenmektedir.

Ermiş Halil Cibran ın en ünlü eserlerinden biri olan ve ilk kez 1923 yılında basılan "The Prophet" (Ermiş) adlı eseri, toplam 26 adet şiirden oluşan bir karma şiir denemeleri kitabıdır. Al Mustafa adındaki bir kahinin 12 sene kaldığı Orphalese şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken bir grup halk tarafından durdurulması ve ana kahraman ile halk arasında insanlık ve hayatın genel durumu hakkında geçen konuşmalar kitabın kendisini oluşturmaktadır.Cibran ın bu kitapta Al Mustafa isimli şahsa verdiği bu isimle Muhammed i işaret ettiğini iddia edenler vardır. Fakat kitaptaki metinler çoğunlukla Matta ya göre Incil in 5. bölümünde yer alan Isa nın Dağdaki Vaaz ıyla içerik ve üslup açısından benzerlik ve paralellik gösterir. Yazarın Insanoğlu Isa adlı kitabındaki çalışmalar da dikkate alınırsa Al Mustafa nın Meryemoğlu Isa Mesih olabileceği iddiaları daha da güç kazanmaktadır.

Ermiş, kısaca şu konulara değinen alt bölümlere ayrılmıştır: aşk, evlilik, çocuklar, vermek, yemek ve içmek, sevinç ve üzüntü, ev ve evin önemi, giyecekler, alım ve satım, suç ve ceza, yasalar, özgürlük, sebepler ve arzular, acı, bilgelik, öğretme, arkadaşlık, konuşma, zaman, iyi ve kötü, dua, zevk, güzellik, din ve son olarak da ölüm.

Doğunun Nietzche'si, Sartre'ı, batının Mevlana'sı, Yunus Emre'si olmuştur. Yunan felsefesini doğu ve batıyla sentezlemiş ve ortaya tüm dünyayı etkileyecek fikirler sunmuştur.

Elvis Presley bu kitabın ve Cibran ın bir hayranı olarak, Ermiş in binlerce kopyasını dağıtmıştır.

ÖzlüSözleri

"Birbirlerinizin bardaklarını doldurun; ancak aynı bardaktan içmeyin."

"Sırtını güneşe çevirirsen gölgenden gayrı bir şey göremezsin."

"Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, Yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne duyabiliyorsun."

"Baskıya başkaldırmayan kişi kendine karşı adaletsizdir."

"Yoksa, ne çiçek açan ne de meyve veren bir ağaç mı olsaydım; çünkü verimli olabilmenin sancısı, kıraç olmaktan ağırdır; ve eli açık zenginin çektiği acı dilencinin sefaletinden beterdir."

Anahtar Kelimeler
Halil Cibran, Cibran, Nietzche, Sartre, Mevlana, Yunus Emre, Shakespeare
Benzer Kişiler

Sartre (Kişiler) Felsefi içerikli romanlarıyla 20. yüzyıl’a damgasını vuran düşünürlerden biridir.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Ali Şeriati (Kişiler) İranlı Müslüman sosyolog, aktivist, düşünür ve yazar.

Husserl, Edmund (Kişiler) Yirminci yüzyıl felsefesini en çok etkilemiş olan isimlerinden biridir ve fenomenolojinin kurucusu kabul edilir.

Derrida, Jacques (Kişiler) Edebiyat eleştirmeni ve dekonstruksiyonizm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

Heidegger, Martin (Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Mevlana, Celaleddin-i Rumi (Kişiler) Islâm ve tasavvuf dünyasında tanınmış Iranlı şair, düşünce adamı ve Mevlevi yolunun öncüsüdür.

Hacı Bektaş Veli (Kişiler) Anadolu'da yaşamış, mistik, seyyid, mutasavvıf şair ve İslam filozofu.

Shakespeare (Kişiler) Ingiliz şair ve tiyatro oyun yazarıdır.

Balzac, Honore de (Kişiler) Fransız romancı ve oyun yazarı

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Tamamlayıcı Konular