Rousseau, J.J.

Rousseau, J.J. ve Özlüsözleri

1712 / İsviçre, Cenevre
1778 (66 yaşında) / Fransa, Ermenonville

Siyasi fikirlerleriyle Fransız Devrimini ve sonrasını etkilemiş filozof, müzik teorisyeni ve politikacı.

Isviçre nin Cenevre kentinde doğmuştur.Bir sanatçinın oğludur, on yaşında eğitimine bir din adamının yanında başlayan Rousseau, daha sonra sonra bir gravürcü ustasının yanında çalışmıştır. 1728-1738 yılları arasında değişik işler yaparak ,uşak ,sekreter,müzik hocası, tercüman olarak Fransa, Italya ve Isviçre de dolaşmıştır.Fransa da yazıları yasaklanınca -daha sonra aralarının açıldığı dostu David Hume un daveti üzerine- Ingiltere ye gitti.Daha sonra Batı Isviçre de Neuchatel e sığındı.Kalvenist olarak vaftiz olmuştu, Turin de Katolikliğe geçti, daha sonra tekrar Kalvenist oldu.Bu sebeple doğduğu şehir olan Cenevre de ateist suçlamalarına mâruz kaldı. 1749 da Ansiklopedinin müzik bölümünü kaleme almıştır.

Insan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Fransız düşünürdür. Kendisi filozof sıfatını her zaman reddetmiştir.

ÖzlüSözleri

"Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir."

Anahtar Kelimeler
Rousseau, J.J., Devrimci, demokrasi, Romanticism, Social contract, cumhuriyet
Benzer Kişiler

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Voltaire (Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Seneka (Kişiler) Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı.

Hegel (Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Derrida, Jacques (Kişiler) Edebiyat eleştirmeni ve dekonstruksiyonizm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Bakunin (Kişiler) Anarşist düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir ve önemli düşünürlerden biridir.

Che Guevara (Kişiler) Marksist politikacı ve gerilla lideri.

Emma Goldman (Kişiler) 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa da anarşist görüşün yayılmasında ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Kemal Atatürk (Kişiler) Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Özdemir Asaf (Kişiler) Cumhuriyet dönemi Türk şairlerdendir.

Tamamlayıcı Konular

Demokrasi (Konular) Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Diktatörlük (Konular) Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Fikir Özgürlüğü (Konular)

Iktidar (Konular) Bir işi yapabilme gücü.

Irkçılık (Konular) İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Devlet (Konular) Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.