Konfüçyüs

Konfüçyüs ve Özlüsözleri

-551 / Çin, Shandong
-479 (72 yaşında) / Çin, Shandong

Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

Konfüçyüs ün düşünceleri yüzyıllar boyunca Doğu Asya yı derinden etkilemiştir. Çin de, Savaşan Beylikler Dönemi ya da Ilkbahar ve Sonbahar dönemi denen, derebeylerinin (Savaş efendileri) birbirleriyle savaştıkları bir dönemde yaşamıştır. Dünyaya tekrar bir düzen verebileceğine inanıyordu ancak bunu başaramadı. Kendisine bu imkânı sağlamalarını istemek ve kendi fikirlerini kabul ettirmek için Çin hükümdarlarını dolaşmaya başladı. Sonunda, öğretilerini geliştirdi ve bunları para karşılığı öğretmeye başladı. Isminin sonundaki Tzu , usta öğretmen veya üstat anlamına gelir. Kendisine olan sonsuz güveni, öğretilerindeki mistik tutumu, gelişmiş hitap yeteneği sayesinde tarihteki en bilinen öğretmenlerden biri olmuştur.

Öğretileri yönetim ile alakalı olmakla birlikte, halk için de ciddi bir manevi sorumluluk öngörmektedir. Temelde felsefesi: ahlak, sosyal ilişkiler, politika ve adalet olarak dört ana ayağa oturur. "Oğuldan istenen babaya, memurdan istenen hükümdara, kardeşten istenen ağabeye, arkadaştan istenen de kendisine verilmelidir" diyerek, felsefesinin neredeyse tüm boyutlarını yansıtmıştır. Ciddi bir hiyerarşi ve görev dağılımı söz konusudur.

Bu felsefe zamanla Han hanedanının benimsediği Taoizm ve benzeri felsefeler arasından sıyrılarak, geniş Asya topraklarındaki hâkim felsefe, hatta din oldu. Bu akıma Konfüçyüsçülük dendi. 20. yüzyıl başına kadar Çin devletlerinde resmî din olarak kabul edildi.

Tüm düşünceleri, kendisi öldükten sonra Analekt - Konfüçyüs tan Seçmeler denen derlemelerde toplandı. Bu derlemelerde, kendisi ve öğrencileri arasında geçen konuşmalara yer verildi. Burada yazanların çoğunun gerçekten Konfüçyüs a ait olmadığı ama zamanla onun düşünceleri gibi kabul edildiği bilinir. Büyük Bilgi ve Ortayol Doktrini bu derlemelerde tüm insanlığa açıkça bildirildi.

ÖzlüSözleri

"Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan herşey onun etrafında döner."

"Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz."

"Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir."

"Aşk, dört nala giden at gibidir, ne dizginden anlar, ne söz dinler."

"Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

"Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir."

"Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. Iyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler."

"Bir insanı doyurmak istiyorsanız, ona hergün balık vermeyin; ona balık tutmayı öğretin."

"Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir."

"Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir."

"Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım."

"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

"Hiç bir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz."

"Derin olan kuyu değil,kısa olan iptir."

"Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler."

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

"Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz."

"Detaylı çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula."

"Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz."

"Gerçeği bilenler ile onu sevenler hiçbir zaman eşit değildirler."

"Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir."

"Herşey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez."

"Insanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser."

"Iyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır."

"Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak."

"Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın."

"Kendini affetmeyen bir insanın bütün kusurları affedilebilir."

"Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz."

"Konuşmaya değer insanlarla konuşmazsan insanları, konuşmaya değmez insanlarla konuşursan kelimeleri yitirirsin. Sen öyle biri ol ki ne insanları, ne de kelimeleri yitir."

"Mutlu olmak için içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Mutluluk bir varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar, bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanin boyu hizasındadır."

"Olgun insan güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen kişidir."

"Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır."

Anahtar Kelimeler
Konfüçyüs, taoizm, ahlak, çin
Dosyalar
Benzer Kişiler

Descartes (Kişiler) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof.

Aristo (Kişiler) Antik Yunan filozof.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Foucault (Kişiler) Fransız filozof, fikir tarihçisi, sosyal kuramcı ve edebi eleştirmen.

Ferguson, Adam (Kişiler) Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Mill, John Stuart (Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Hume, David (Kişiler) İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi.

La Rochefoucauld (Kişiler) İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Schopenhauer, Arthur (Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

Tamamlayıcı Konular

Ahlak (Konular) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Ateizm (Konular) Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Adalet (Konular) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem (Konular) Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı (Konular) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak (Konular) Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik (Konular) Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din (Konular) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah (Konular) Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hırsızlık (Konular) Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.