La Rochefoucauld

La Rochefoucauld ve Özlüsözleri

1613 / Paris
1680 (67 yaşında) / Paris

İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Fransa nın çok eski ve soylu bir ailesinden gelen Fransız yazar La Rochefoucauld, yazdığı özdeyişler ve nüktelerle bilinir. Genel insan davranışlarını; bencillik, ikiyüzlülük ve zayıflık (güçsüzlük) olarak ayırmıştır. Onun kötümserliği aslında çok demokratiktir; ona göre herkes günahkardır. Lord Chesterfield, Schopenhauer, Thomas Hardy, Friedrich Nietzsche, Stendhal, ve André Gide gibi yazarlar onun bu düşüncelerinden etkilenmiş ve beslenmişlerdir.

ÖzlüSözleri

"Huzuru kendi içimizde bulamazsak başka yerde aramak boştur."

"Insanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir."

"Yanıldığını asla kabul etmeyenler, en çok yanılanlardır."

"Ikinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

"Bazen sevdiğimizin bize yanıldığımızı belirtmesi, bizi aldatmasından daha ağır gelir."

"Çapkınlıkta en az bulunan şey aşktır."

"Bütün tutkular bize suç işletir ama, bizi en gülünç hatalara düşüren aşktır."

"Yaşlanmasını bilen pek az insan vardır."

"Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin."

"Güzel hareketleri övmek, bunlarda bir tür pay sahibi olmak gibidir."

"Üstün niteliklerle doğmuş olmanın en gerçek belirtisi, kıskançlık duygusundan yoksun doğmuş olmaktır."

"Aşkta olduğu gibi dostlukta da, insan bildiği şeylerden çok bilmedikleri yüzünden mutludur"

"Bir adamın değeri, büyük yetenekleriyle değil, onları nasıl kullandığına bakılarak ölçülmelidir."

"Aşktan tedavi eden birçok ilaç vardır, ama iyileştireceği kesin olanı yoktur."

"Öyle kusurlar vardır ki, büyük yetenekleri meydana getirirler."

"Ilk sevdiklerinde kadınlar, aşıklarını severler, ötekilerde ise sevdikleri aşktır."

"Sevmek sevmemek insanın elinde olmadığına göre, ne aşık sevgilisinin vefasızlığından, ne de sevgili aşığının kayıtsızlığından şikayette haklıdır."

"En cömertçe verilen şey öğüttür."

"Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz."

"Yapılan iş ne kadar parlak olursa olsun, yüksek bir amacın sonucu değilse, büyük sayılmamalıdır."

"Insanların çoğu için teşekkür, sadece daha büyük yardımlar için gizli bir umuttur."

"Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz."

"Umutlarımıza göre söz verir ve korkularımıza göre hareket ederiz."

"Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar."

"İnsanların çoğunda adalet sevgisi adaletsizliğin acısını çekme korkusundan gelir. "

Anahtar Kelimeler
La Rochefoucauld, ahlak, Lord Chesterfield, Schopenhauer, Thomas Hardy, Friedrich Nietzsche, Stendhal, André Gide
Benzer Kişiler

Descartes (Kişiler) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof.

Aristo (Kişiler) Antik Yunan filozof.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Foucault (Kişiler) Fransız filozof, fikir tarihçisi, sosyal kuramcı ve edebi eleştirmen.

Ferguson, Adam (Kişiler) Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Mill, John Stuart (Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Hume, David (Kişiler) İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi.

Konfüçyüs (Kişiler) Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

Schopenhauer, Arthur (Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

Cioran, Emil (Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Wittgenstein (Kişiler) Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.

Lichtenberg (Kişiler) Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Tolstoy (Kişiler) Büyük bir rus yazarıdır.

Tamamlayıcı Konular

Ahlak (Konular) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Ateizm (Konular) Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Adalet (Konular) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem (Konular) Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı (Konular) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak (Konular) Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik (Konular) Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din (Konular) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah (Konular) Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hırsızlık (Konular) Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.