Lucretius,Titus

Lucretius,Titus ve Özlüsözleri

-99 / İtalya
-55 (44 yaşında) / İtalya

Yazılarını bitiremeden çıldırmış, kendi eliyle canına kıymış Roma dönemi şair ve filozof.

Titus Lucretius Carus. Eksik kalan yazılarını ölümünden bir süre sonra Cicero sona erdirmiş, derleyip düzenlemişti. Michel de Montaigne adlı yazarın denemelerinde de, bu ünlü şairin sözlerine rastlayabilirsiniz.

Altı kitaptan oluşan Doğa Üzerine adlı eseri yazmış olan Lukretius,

1. hiçten hiçbir şeyin çıkmayacağı ve

2. hiçbir şeyin ortadan kaldırılamayacağı

ilkeleriyle birlikte, maddi cismin ve boşluğun varolduğunu öne sürmüştür. Lukretius, daha sonra cismi de, bileşik ve basit diye, ikiye ayırmıştır. Bunlardan bileşik cisimler nesnelere, şeylere karşılık gelirler; buna karşın, basit cisimler atomlardır. Atomun varoluşunu öne sürdüğü için, maddenin sonsuzca bölünebilirliğine karşı çıkan Lukretius, bir yandan da atomların şekil ve ağırlıkları olduğunu, fakat renk, ses, koku ve tat gibi ikincil niteliklere sahip olmadığını iddia etmiştir.

ÖzlüSözleri

"Değişmek, dağılmak; yok olmaktır. Parçalar oynar yerinden, bozulur düzenler."

"Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa herşeyi değiştirir ve herşeyin şeklini değiştirmeye zorlar."

"Bazı şeyler değiştiğinde ve uygun sınırlarını aştığında, bu aynı zamanda o değişimin ölümü olur."

"Ben varken ölüm yok , ölüm varken ben yokum, o halde korkacak ne var?"

"Çocukların kör karanlıktan korktuğu gibi bizde aydınlıktan korkarız, çocukların karanlıktan dehşetle beklediklerinden daha korkunç olmayan şeylerden."

"Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız?"

"Mademki ölümün ününe geçilemez, ne zaman gelirse gelsin."

Anahtar Kelimeler
Lucretius,Titus, epikür, epikürcülük, Cicero, Montaigne
Benzer Kişiler

Santayana, George (Kişiler) Estetik, kurgusal felsefe ve edebiyat eleştirisine önemli katkıları olmuş İspanyol-ABD’li filozof ve yazar.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Montaigne, Michel de (Kişiler) 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Cicero (Kişiler) Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar.

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Montesquieu (Kişiler) Fransız politik düşünürdür.

Pascal (Kişiler) Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür.

Seneka (Kişiler) Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı.

Tamamlayıcı Konular