Montaigne, Michel de

Montaigne, Michel de ve Özlüsözleri

1533 / Fransa
1592 (59 yaşında) / Fransa

16. yüzyıl Fransız deneme yazarı.

Hukuk okudu. Bordeaux parlamentosunda danışman iken 1570 de görevinden ayrılarak şatosuna çekildi. 1572 de ünlü Denemeler adlı eserine başladı; bu eseri yazmayı ömrü boyunca sürdürdü. 1581-1585 arasında Bordeaux belediye başkanlığını görevini yürüttü. ... (1533-1592) Fransız yazar. Hukuk okudu. Bordeaux parlamentosunda danışman iken 1570 de görevinden ayrılarak şatosuna çekildi. 1572 de ünlü Denemeler adlı eserine başladı; bu eseri yazmayı ömrü boyunca sürdürdü. 1581-1585 arasında Bordeaux belediye başkanlığını görevini yürüttü. Montaigne deneme türünün ustasıdır. Denemeleri uzunlukları birbirinden çok farklı 107 bölümden oluşur. En ilgi çekici bölümler tutarsızlık, hırs konularıdır. Eserlerinde Epikürcü bir ahlak anlayışını sergilemiştir. Denemeler Türkçe de de çeşitli zamanlarda yayınlanmıştır.

ÖzlüSözleri

"Hiç bir şey öfke kadar insan düşüncesini saptıramaz."

"Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar."

Anahtar Kelimeler
Montaigne, Michel de, Cicero, Epikür, Lukretius, Rönesans, Seneka, Shakespeare, Descartes, Nietzsche, Jean-François Lyotard, Emerson, Pascal, Rousseau, Camus, Michel Onfray
Benzer Kişiler

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Lucretius,Titus (Kişiler) Yazılarını bitiremeden çıldırmış, kendi eliyle canına kıymış Roma dönemi şair ve filozof.

Pascal (Kişiler) Fransız matematikçi, fizikçi ve düşünür.

Seneka (Kişiler) Romalı düşünür, devlet adamı, oyun yazarı.

Cicero (Kişiler) Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve yazar.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Montesquieu (Kişiler) Fransız politik düşünürdür.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Erasmus (Kişiler) Kuzey Avrupa Rönesans'ının önemli ustası ve klasik edebiyat araştırmacısı, hümanist bilgin ve ilahiyatçı.

Jean Bodin (Kişiler) Fransız hukukçu ve siyaset felsefecisi.

Shakespeare (Kişiler) Ingiliz şair ve tiyatro oyun yazarıdır.

Halil Cibran (Kişiler) Lübnan doğumlu ABD li şair ve yazar.

Balzac, Honore de (Kişiler) Fransız romancı ve oyun yazarı

Descartes (Kişiler) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof.

Leibniz (Kişiler) Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır.

Comte, Auguste (Kişiler) Fransız sosyolog, matematikçi ve filozoftur. Sosyolojinin babası olarak tanınır.

Spinoza (Kişiler) 17. yüzyıl felsefesinin önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Cioran, Emil (Kişiler) Filozof, deneme yazarı ve tanınmış 20. yy. retorik sentezcisidir.

Schopenhauer, Arthur (Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

Emerson (Kişiler) ABD li düşünür, yazar. Amerikan transendentalizminin en önemli temsilcidir.

Heraklet (Kişiler) Sokrat öncesi Antik Yunan filozofu

Sartre (Kişiler) Felsefi içerikli romanlarıyla 20. yüzyıl’a damgasını vuran düşünürlerden biridir.

La Rochefoucauld (Kişiler) İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Derrida, Jacques (Kişiler) Edebiyat eleştirmeni ve dekonstruksiyonizm olarak bilinen eleştirel düşünce yönteminin kurucusudur.

Lichtenberg (Kişiler) Alman doğa bilimleri, astronomi ve matematik profesörü, yazar, eleştirmen.

Heidegger, Martin (Kişiler) Varoluşçu felsefenin önde gelen isimlerinden biri olan Alman filozof.

Jaspers, Karl (Kişiler) Felsefede varoluşçu akımın teorisyenlerinden Alman filozof ve psikiyatrist. Modern psikiyatri, din felsefesi, tarih felsefesi ve siyaset felsefesinde önemli etkileri olmuştur.

Feuerbach, Ludwig (Kişiler) Hegel'e yönelttiği sıkı eleştirilerle Marx'ı da derinden etkileyen, dinin ger­çek yüzünü açığa çıkartan çalışmalarıyla tanınan Alman maddeci filozof.

Wittgenstein (Kişiler) Mantık ve dil felsefesi konularında yaptığı çalışmalarla 20. yüzyılın en önemli filozoflarından sayılır.

Alcott, A.Bronson (Kişiler) Amerikalı öğretmen, yazar, filozof ve reformcudur.

Rousseau, J.J. (Kişiler) Siyasi fikirlerleriyle Fransız Devrimini ve sonrasını etkilemiş filozof, müzik teorisyeni ve politikacı.

Voltaire (Kişiler) Fransız devrimi ve aydınlanmasına büyük katkısı olmuş yazar.

Hegel (Kişiler) Diyalektik mantık ekolünün kurucusu Alman filozof.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Camus, Albert (Kişiler) Varoluşçuluk ve absürdizm akımının öncülerinden biri olarak kabul edilen Fransız yazar ve filozoftur.

Tamamlayıcı Konular