Rudolf Rocker

Rudolf Rocker ve Özlüsözleri

1873 / Almanya, Mainz
1958 (85 yaşında) / ABD, New York

Kropotkin ve Maletesta dan sonra Anarko-sendikalist hareketin en saygın isimlerinden biri olarak anılan kuramcı ve eylemci.

Önce amcasının etkisiyle sosyalist oldu ve sosyal demokrat partiye katıldı, ancak sonra bu fikirleri çok dogmatik bulduğu için, die Jungen adında bir muhalif gruba verdiği destek yüzünden 1890 yılında partisinden atıldı. 1891 yılında anarşist düşünce ile tanıştı.

Politik faaliyetlerine 1892 de başladı ancak 1893 de paris e göç etmek zorunda kaldı. ardından 1895 de londra ya yerleşti. orada anarşist hareketin içinde yoğun bir şekilde yer aldı, hatta Peter Kropotkin ile tanışma şansını bile buldu. yahudi olmamasına rağmen göçmen yahudi işçi organizasyonlarında yoğun olarak yer aldı ve anarşist rabbi olarak tanındı. bu zaman diliminde çeşitli dergilerde çalıştı, anarşist kongrelere temsilci düzeyinde katıldı ve grevlerde ön saflarda yer aldı.

Birinci dünya savaşı sırasında, iki tarafa da karşı çıktı ve düşman yabancı olarak sınıflandırılarak tutuklandı. çalıştığı arbeiter fraynd dergisi de 1915 de kapatıldı. 1918 de hollanda ya gönderilerek sınırdışı edildi ve oradan almanya ya dönerek, alman anarko-sendikalist hareketinin önde gelen isimlerinden biri haline geldi. 1922 de berlin de organize edilmesinde çalıştığı kongre, uluslararası işçi birliği nin (international workers association - iwa) kurulmasını sağladı. bu süreçte 1917 deki bolşevik devrimi ne anarşistlerin destek vermesine karşı çıktı ve nazi hareketinin gelişmesine karşı mücadele eden liberter sosyalist birliğe katıldı.

1933 de nazi zulmünde kaçıp amerika ya yerleşti. burada konuşmacı ve yazar olarak çalışmaya devam etti. hayatının son yirmi yılını new york, crompond daki mohegan yerleşkesinin kurulmasına adadı. ikinci dünya savaşı nda müttefikleri destekledi. Kropotkin ve Maletesta dan sonra temsil ettiği hareketin en saygın isimlerinden biri olarak anıldı.

ÖzlüSözleri

"Anarşizmin nihai amaç olduğuna inandığım için anarşist değilim, nihai amaç diye bir şey olmadığı için anarşistim."

Anahtar Kelimeler
Rudolf Rocker, anarşizm, Kropotkin, Maletesta
Benzer Kişiler

Bakunin (Kişiler) Anarşist düşünürlerin ilk kuşağının temsilcilerindendir ve önemli düşünürlerden biridir.

Emma Goldman (Kişiler) 20. yüzyılın ilk yarısında ABD ve Avrupa da anarşist görüşün yayılmasında ve gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Nietzsche (Kişiler) "Güç Istenci", "Üstinsan", "Bengüdönüş" gibi özgün fikirlerle tanınan varoluşçu Alman filozof.

Tolstoy (Kişiler) Büyük bir rus yazarıdır.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Tamamlayıcı Konular

Anarşizm (Konular) Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Asilik (Konular) Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Asosyallik (Konular) Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Baskı (Konular) Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Devrimcilik (Konular) Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Din (Konular) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet