Samuel Smiles

Samuel Smiles ve Özlüsözleri

1812 / İngiltere
1904 (92 yaşında) / İngiltere

Kendi kendilerini yetiştirmiş insanların erdemlerini metheden yazılarıyla ünlenmiş İskoç yazar ve devlet reformcusu.

İngiltere’nin Leeds şehrinde tıp doktorluğu ve editörlük yapan Samuel Smiles (1812-1904), demiryolu müessisi olarak büyük bir servet sahibi olmuştur. En ünlü kitabı, Kendine Yardım [Self Help] (1859), başarılı olmaya kararlı, hırslı Viktoryan gençlerin ilham kaynağı olmuş; kitabın muazzam başarısı, Smiles’ın Karakter [Character] (1871), Tasarruf [Thrift] (1875) ve Görev [Duty] (1880) adlı diğer çalışmalarının da yayımlanmasına yol açmıştır.

ÖzlüSözleri

"Tanrı, kendine yardım edene, yardım eder"

"Bütün mutlu aileler birbirine benzer; ama her mutsuz ailenin sadece kendine has bir hikayesi vardır."

Anahtar Kelimeler
Samuel Smiles, kişisel gelişim
Benzer Kişiler

Carnegie, Dale (Kişiler) Amerikalı yazar, kişisel gelişim geliştiricisi, satıcı, hatip ve kişiler arası iletişim uzmanıdır.

Tamamlayıcı Konular