Alçakgönüllülük

Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Alçak gönüllülük çoğunlukla kibirden daha çok yükseltir. - Humility often gains more than pride.

Alçakgönüllülük, Humility, Demut, tevazu, candan olmak, güleryüz, kendi olmak, paylaşmak, sadelik, samimiyet, saygı, tamahkarlık

Alçakgönüllülük, Humility, Demut, tevazu, candan olmak, güleryüz, kendi olmak, paylaşmak, sadelik, samimiyet, saygı, tamahkarlık

Alçakgönüllülük konusunda özlüsözler

Alçakgönüllülük

"Alçakgönüllülük kendi gerçek değerini anlamaktır."

Alçakgönüllülük
Alçakgönüllülük

"Beni hor görme kardeşim. Sen altındın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne varise sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

Alçakgönüllülük Hoşgörü Anlayış Eşitlik
Alçakgönüllülük
Alçakgönüllülük

"MakineIeşmeyIe geIiştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaIdık. Bereket bizi terketti. BiIgimiz bizi aIaycı kıIdı. AkIımız ise anIaşıImaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. TeknoIojiden çok insanIığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu?"

Uygarlık Akıl Alçakgönüllülük Medeniyet Bilim Bilgi
Alçakgönüllülük

"Bir gün çok dar bir sokakta zenginliğinden başka hiçbir şeyi olmayan kibirli bir adamla karşılaşır. Ikisinden biri kenara çekilmedikçe geçmek mümkün değildir. Mağrur zengin, hor gördüğü filozofa: Ben bir serseriye yol vermem, der. Diyojen, kenara çekilerek gayet sakin şu karşılığı verir: Ben veririm!"

Alçakgönüllülük Kibir Zenginlik

Tamamlayıcı Konular

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Ego Ben

Güleryüz

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Paylaşmak Aralarında bölüşmek.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Ihtiyaç

Sadelik Yalın olma durumu.

Basitlik Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı.

Samimiyet İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Istek Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.