Anarşizm

Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Yunanca kökenine göre Hükümdarsızlık- Lidersizlik anlamına gelir.

Anarşizm, din, özgürlük, liberalizm, komunizm, sosyalizm, bakunin, kropotkin, goldman

Anarşizm, din, özgürlük, liberalizm, komunizm, sosyalizm, bakunin, kropotkin, goldman

Anarşizm konusunda özlüsözler

Anarşizm

"Sosyalizmin olmadığı özgürlüğün ayrıcalık ve haksızlık olduğuna inanıyoruz. Özgürlüksüz sosyalizm ise kölelik ve vahşettir."

Anarşizm Özgürlük Komünizm
Anarşizm

"Dürüst bir insansınız, işinizi etrafınızdakileri memnun etmek ya da etmemek üzere yapmıyorsunuz; efendinize ve görevinize sıkı sıkıya bağlısınız. Siz, bitmiş bir adamsınız."

Asilik Bağlılık Anarşizm Bağımsızlık Çalışmak
Anarşizm

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Anarşizm

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Anarşizm

"Stratejik düşman faşizmdir. Faşizmin hepimizin içinde, kafalarımızda ve gündelik davranışımızda, iktidarı sevmemize, bizi hakim kılan ve bizi sömüren şeyleri arzulamamıza neden olan faşizm."

Anarşizm Faşizm Iktidar
Anarşizm

"En iyi devlet nedir? Bize kendimizi yönetmemizi öğretendir."

Anarşizm Devlet Yönetmek
Anarşizm

"İnsandaki karşılıklı yardım eğilimi o kadar eski ve geçmişteki evrimiyle derinden iç içe geçmiştir ki, tarihin her anında yıpratılmasına rağmen, günümüze kadar korunabilmiştir."

Yardım Anarşizm Sorumluluk Evrim Teorisi
Anarşizm

"Uygarlık tarihimiz boyunca, iki gelenek, iki karşıt eğilim çatışmaktadır: Roma geleneği ve popüler gelenek, imparatorluk geleneği ve federalist gelenek, otoriter gelenek ve liberter gelenek."

Anarşizm Kapitalizm Muhafazakarlık Liberalizm Diktatörlük Devlet Devrimcilik
Anarşizm

"Rekabet etmeyin! - Rekabet her zaman türler için zararlıdır ve bunu önlemek için bol miktarda kaynağınız var."

Kazanmak Rekabet Anarşizm Mücadele Savaş
Anarşizm

"Geleceğin başbakanı bir kahyadan başka bir şey sayılmayacak, ticaret bakanı büyük vekilharç, ulaştırma bakanı da arabacıbaşı olacak; hepsi baş hizmet ediciler, başka bir şey değil, hizmet ediciler."

Devlet Politika Anarşizm
Anarşizm

"Tek gerçek yasa, özgürlüğü sağlayan yasadır. Başka yasa yoktur."

Anarşizm Yargılamak Özgürlük
Anarşizm

"Anarşizmin nihai amaç olduğuna inandığım için anarşist değilim, nihai amaç diye bir şey olmadığı için anarşistim."

Anarşizm Amaç

Tamamlayıcı Konular

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Evrim Teorisi

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Özgürlük Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu.

Bağımsızlık Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Fikir Özgürlüğü

Tutsaklık Özgürlüğü kısıtlayıcı durum altında tutulmak.

Liberalizm Siyasal özgürlüklerde ve ekonomik sorunlarda genişlik ve serbestlik ifade eden öğreti.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.