Aramak

Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.

"Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı." - S. F. Abasıyanık

Aramak, aramak

Aramak, aramak

Aramak konusunda özlüsözler

Aramak

"Sırtını güneşe çevirirsen gölgenden gayrı bir şey göremezsin."

Aydınlanma Aramak Araştırmak
Aramak

"Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz."

Aramak Bulmak

Tamamlayıcı Konular

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Bulmak Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.