Asosyallik

Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Türkçe de asosyallik sosyal fobi anlamında psikolojik bir sorun gibi kullanılıyor. Halbuki gerçek anlamı topluma aykırı hareket etmektir.

Asosyallik, Asosyal, Anarşizm, kanun, ahlak

Asosyallik, Asosyal, Anarşizm, kanun, ahlak

Asosyallik konusunda özlüsözler

Asosyallik

"Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu ekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?"

Sevgi Toplum Asosyallik Rekabet Evlilik
Asosyallik
Asosyallik

"Eğer herkes gibi değilseniz o zaman anormalsiniz, eğer anormalseniz o zaman hastasınız demektir. Bu üç kategori, yani diğerleri gibi olmamak, normal olmamak ve hasta olmak çok farklıdır; ancak aynı kategoriye indirilmiştir."

Bütünleşmek Genellemek Karakter Normallik Asosyallik
Asosyallik

"Aşk köprü kurmaktır. Insanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Aşk Bahane Arkadaşlık Asosyallik Yalnızlık

Tamamlayıcı Konular

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.