Ayrılık

Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

"Sevgiyi tanımayanlar ayrılığın acısını da bilmezler, özlemezler ve gurbet hissi duymazlar." - M. Kaplan

Ayrılık, ayrılmak, firak, firkat, gurbetlik, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlemek

Ayrılık, ayrılmak, firak, firkat, gurbetlik, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlemek

Ayrılık konusunda özlüsözler

Ayrılık

"Insanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır."

Ayrılık Evlilik
Ayrılık

"Insanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır."

Evlilik Ayrılık

Tamamlayıcı Konular

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Hatırlamak

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Geçmiş

Bağlılık Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Tarih Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.