Bağlılık

Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

"Babama olan bağlılığımdan ziyade, anneme duyduğum kızgınlıktan yaptım bunu." - E. Şafak

Bağlılık, sadık, tutkun

Bağlılık, sadık, tutkun

Bağlılık konusunda özlüsözler

Bağlılık

"Dürüst bir insansınız, işinizi etrafınızdakileri memnun etmek ya da etmemek üzere yapmıyorsunuz; efendinize ve görevinize sıkı sıkıya bağlısınız. Siz, bitmiş bir adamsınız."

Asilik Bağlılık Anarşizm Bağımsızlık Çalışmak
Bağlılık

"Insan isimlere, formlara ve maddesel dünyaya bağlanır ve onların zihnin bir yanılsaması olduğunu, zihinde oluştuğunu unutur ve hata yapar böylece zihnin özgürlüğü engellenmiş olur."

Zeka Bağımsızlık Bağlılık Özgürlük Bilinç
Bağlılık
Bağlılık

"Köpek efendi istemezdi, efendi köpeğin dünyasını yıkmasaydı eğer."

Özgürlük Bağlılık Adanmak
Bağlılık

"Insan kendini bir kadına duyduğu aşk yüzünden öldürmez. Aşk bizi tüm çıplaklığımız, sefilliğimiz, düşkunlüğümüz ve hiçliğimizle açığa vurduğu için öldürür."

Aşk Kadın Bağlılık

Tamamlayıcı Konular

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.