Beğenmek

İyi veya güzel bulmak.

"Biz çocuklar evimizi çok beğendik." - A. Kutlu

Beğenmek, iyi, güzel, seçmek

Beğenmek, iyi, güzel, seçmek

Beğenmek konusunda özlüsözler

Beğenmek

"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Algı Beğenmek Demokrasi Cehalet Övmek
Beğenmek

"Körlerin ülkesinde, tek gözlü insan kral olur."

Yoksunluk Yetenek Beğenmek Güvenmek
Beğenmek

"Seni sen olduğun için değil, seninle birlikte olduğumda ben olduğum için seviyorum."

Sevgi Beğenmek Kendi Olmak Kendini Bilmek

Tamamlayıcı Konular

Gurur Onur, övünme.

Güzellik Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Iyi İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı.

Iyi Niyet Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet.