Benzemek

İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak

"Ona göre işlemeyen, kurulmuş, bozulmuş bir saat hastalanmış bir insana benzerdi." - A. H. Tanpınar

Benzemek, andırmak, anımsatmak, farklılık

Benzemek, andırmak, anımsatmak, farklılık

Benzemek konusunda özlüsözler

Benzemek
Benzemek

"Kendimize benzeyen şeyi severiz. Yalnızca sevdiğimiz şeye acımayız, kendimize benzeyen şeye de acırız."

Sevgi Vicdan Benzemek

Tamamlayıcı Konular

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Değişim Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.

Fikir Özgürlüğü