Bulmak

Arayarak veya aramadan bir şeyle, bir kimse ile karşılaşmak.

"Kafam her an bir konu bulmak için binbir çeşit şeye müracaat ediyor." - H. E. Adıvar

Bulmak, aramak

Bulmak, aramak

Bulmak konusunda özlüsözler

Bulmak

"Aradığını bilmeyen bulduğunda anlayamaz."

Aramak Bulmak

Tamamlayıcı Konular

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Yardım Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma.

Aramak Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.