Büyüklük

Büyük olma durumu.

"Bu büyüklük değil ancak mertçe bir davranıştır." - N. Araz

Büyüklük, ululuk, erdem, bağışlamak

Büyüklük, ululuk, erdem, bağışlamak

Büyüklük konusunda özlüsözler

Büyüklük

"Hiçbir şey büyüklük kadar sade değildir. Çünkü sade olmak biraz da büyük olmaktır."

Büyüklük Sadelik
Büyüklük

"Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir."

Büyüklenmek Büyüklük Cehalet
Büyüklük

"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir."

Başarı Büyüklük Cahillik

Tamamlayıcı Konular

Gurur Onur, övünme.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.