Cahillik

Bilgisizlik veya gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

"Vaktiyle köyün birinde cahilliği dillere destan bir adam yaşıyordu." - İ. O. Anar

Cahillik, toyluk, tecrübe, deneyim

Cahillik, toyluk, tecrübe, deneyim

Cahillik konusunda özlüsözler

Cahillik

"İnsanların birkaçı düşünür, bununla birlikte hepsinin düşünceleri vardır."

Cahillik Düşünce
Cahillik

"En büyük cehalet nerde durduğunu bilmemektir."

Cahillik
Cahillik
Cahillik
Cahillik

"Bilginin amacı; insanı bilgisizlik ve boş inançlardan tanrı ve ölüm korkusundan kurtarmaktır. Ve bu olmadan mutlu olmaya imkan yoktur."

Bilgi Inanç Cahillik Tanrı Mutluluk Ölüm Korku
Cahillik

"Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir."

Cahillik Eğitim Öğrenmek
Cahillik

"Hiç bir şey eyleme geçen cahillik kadar korkunç olamaz."

Cahillik
Cahillik

"Gerçek disipline sahip bir adam asla biriktirmez; her an öğrendiği şeyin öldüğünü hisseder ve tekrar cahil olur. Bu cahillik ışık saçar."

Bilgelik Cahillik
Cahillik

"Küçük şeylere gereğinden çok önem verenler ellerinden büyük işler gelmeyenlerdir."

Başarı Büyüklük Cahillik

Tamamlayıcı Konular

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Tecrübe Bri konuda daha önce bilgi ve uygulama olarak deneyim sahibi olmak.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Deneyim Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Fikir Birliği

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.