Cehalet

"Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Cehalet, cahillik, Bilgi, Bilmek, Kendini Bilmek, Bilinç

Cehalet, cahillik, Bilgi,  Bilmek,  Kendini Bilmek,  Bilinç

Cehalet konusunda özlüsözler

Cehalet

"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Algı Beğenmek Demokrasi Cehalet Övmek
Cehalet

"Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder."

Erdem Cehalet Eleştiri Aptallık Hata
Cehalet

"Bir yerde küçük insanların büyük gölgeleri varsa, o yerde güneş batıyor demektir."

Büyüklenmek Büyüklük Cehalet
Cehalet

"Toplumda cehalet hakim olduğunda ve insanlar bilinçsiz ise, kanunlar hızla artar."

Cehalet Bilinç Kanun
Cehalet

"Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz ! Uçmayı öğrenebiliriz."

Akıl Kendi Olmak Kendini Bilmek Özgürlük Cehalet
Cehalet

"Dinler ateşböcekleri gibidir: Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli bir derecede cehalettir. Ki sadece bu havada yaşayabilirler ancak."

Din Cehalet

Tamamlayıcı Konular

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Cahillik Bilgisizlik veya gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Ego Ben

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.