Cennet

Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

"Cennet ve cehennem sadece insanın kalbinde bulunur."

"Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni" - Yunus

Cennet, din, mükafat, cehennem

Cennet, din, mükafat, cehennem

Cennet konusunda özlüsözler

Cennet

"Hayatın gelişmesi ve yüceltilmesine ilişkin temel ahlakı ilkelerin öneminin bilince çıkarılmasında, kural koyucu inancına özellikle de ödüllendiren ya da cezalandıran bir kural koyucuya gereksinim olmadığından eminim."

Din Ahlak Kanun Tanrı Cennet
Cennet

"Cennette huriler varmıs, kara gözlü; Içkinin de ordaymıs en güzeli. Desene biz çoktan cennetlik olmuşuz: Bak, bir yanda şarap, bir yanda sevgili."

Din Cennet
Cennet

"Cennet ne bir yerdir, ne de bir zaman. Cennet yetkinliğe ulaşmanın ta kendisidir."

Cennet Başarı

Tamamlayıcı Konular

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Evrim Teorisi

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.