Deha

İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

"Hepimiz Mustafa Kemal'in askerlik dehasına inanırdık." - F. R. Atay

Deha, dahilik, zeka, yetenek, yaratıcı, zeki

Deha, dahilik, zeka, yetenek, yaratıcı, zeki

Deha konusunda özlüsözler

Deha
Deha

"Hemen herkes dahi doğar, geri zekalı gömülür."

Deha Aptallık
Deha

"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

Deha Yetenek Çalışmak
Deha

"İnsan büyük bir dehaya ve erdeme sahip olmadıkça hükmetmeyi bilmesi çok az bir olasılıktır, çünkü sıradan bir vatandaş olarak yaşamaya alışmıştır. "

Erdem Deha Sıradanlık
Deha

"Her çocuk bir bakıma bir dahi ve her dahi bir bakıma bir çocuktur."

Çocuk Deha
Deha

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Dahiliğin, yüzde doksan dokuzu alın teri, yüzde biri ilhamdır."

Çalışmak Deha

Tamamlayıcı Konular

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Hayal Gücü

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.