Denetlemek

Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek.

Bunu denetlemem izin ver. - Let me inspect it.

Denetlemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek, gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek, incelemek, kontrol, gözden geçirmek, yoklamak, muayene etmek

Denetlemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek, gözetlemek, gözlemek, dikkatle bakmak, takip etmek, incelemek, kontrol, gözden geçirmek, yoklamak, muayene etmek

Denetlemek konusunda özlüsözler

Denetlemek

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar."

Doğruluk Demokrasi Denetlemek Tartışmak

Tamamlayıcı Konular

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Kontrol Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.