Devamlılık

Sürekli, bitmeyen, kesintiye uğramama durumu

Devamlılık, süreklilik, azim

Devamlılık, süreklilik, azim

Devamlılık konusunda özlüsözler

Devamlılık

"Herkim olursa bu sırra mazhar. Dünyaya bırakır ölmez bir eser. Gün gelir Veysel’i bağrına basar. Benim sadık yarim kara topraktır."

Ölüm Devamlılık Gençlik
Devamlılık

"Insan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Tamamlamak Devamlılık Zaman Hayat Hayal
Devamlılık

"Yavaş yürürüm ama asla geri dönmem."

Azim Çalışmak Devamlılık

Tamamlayıcı Konular

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Kararlılık Kararlı olma durumu, istikrar.