Devletçilik

Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Devletçilik, siyaset, politika, devlet

Devletçilik, siyaset, politika, devlet

Devletçilik konusunda özlüsözler

Devletçilik

"Korumacılık, sosyalizm ve komünizm yasal soygunun çeşitleridir."

Devletçilik Komünizm

Tamamlayıcı Konular

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Politika Devlet işlerini yürütme ve yönetme; bir amaca varmak için izlenen yöntem.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Fikir Özgürlüğü

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ordu Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü.