Direnmek

Herhangi bir düşüncede, bir durumda, bir istekte ayak diremek.

Direnmek, mücadele, inat etmek, mukavemet

Direnmek, mücadele, inat etmek, mukavemet

Direnmek konusunda özlüsözler

Direnmek

"Hiç bir şey söyleyemiyorsan susmak zorunda değilsin. Yazabilirsin."

Susmak Konuşmak Direnmek

Tamamlayıcı Konular

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Meydan Okuma Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak.

Mücadele Herhangi bir amaca erişmek veya bir kuvvete karşı koyabilmek için bir kişi veya topluluğun güçlü, sürekli çabası, savaşım.

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Çatışmak Birbirine çatmak veya çatılmak, kavga etmek

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Rekabet Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme.

Savaş Bir şeyi ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla girişilen mücadele.