Doğa

Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Nature is cruel and beautiful... like me," said Mine. - "Doğa zalim ve güzel...benim gibi," dedi Mine.

Bu köyün insanları doğayla uyum içinde yaşarlar. - The people of this village live in harmony with nature.

Doğa, tabiat, natür, dünya, kainat, evren, alem

Doğa, tabiat, natür, dünya, kainat, evren, alem

Doğa konusunda özlüsözler

Doğa

"Eğer bir yöntem diğerinden iyi ise bilin ki o doğanın yöntemidir."

Doğa Evrim Teorisi
Doğa

"Evren tanrılar üreten bir makinadır."

Evren Din Tanrı Doğa
Doğa

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Görmek Bilmek Kendini Bilmek Doğa
Doğa

"Doğada aşk ve nefret denilen kuvvetler vardır. Aşkın gücü, elemanların birbirine çekilmesine ve belirli bir form veya kişiye yerleşmesine, nefretin gücü ise şeylerin ayrışmasına neden olur."

Doğa Aşk Nefret Güç
Doğa

"Doğa da ussal (rasyonel) bir dizgedir; ama onun böyle olması usun bilinç sahibi olduğu anlamına gelmez. Güneş dizgesinin devinimi değişmez yasalara göre olur, ama ne güneş, ne de bu yasalara hareket eden gezegenler bunun bilincinde değildirler. "

Akıl Doğa Bilinç Bilim
Doğa

"Çoktanrıcı ya da tek tanrıcı bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter."

Din Ateizm Akıl Doğa Mutluluk
Doğa

"Her şey değişir ve hiçbir şey olduğu gibi kalmaz. Doğa herşeyi değiştirir ve herşeyin şeklini değiştirmeye zorlar."

Değişim Doğa
Doğa

"Insan doğaya ne kadar yabancılaşırsa o kadar toplumsallaşır, ne kadar toplumsallaşırsa da o kadar kendine yabancılaşır."

Doğa Yabancılaşmak Toplum
Doğa

"Doğada "kötü" olarak nitelenebilecek hiç bir olay olmaz."

Doğa Kötülük
Doğa

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego

Tamamlayıcı Konular

Dünya Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür