Doğruluk

Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış.

Doğruluk çok önemlidir. - Honesty is very important.

Honesty is the best policy - Ehrlichkeit ist die beste Politik

Doğruluk, dürüstlük, mertlik, namus, açıkyüreklilik, adil olmak

Doğruluk, dürüstlük, mertlik, namus, açıkyüreklilik, adil olmak

Doğruluk konusunda özlüsözler

Doğruluk

"Birisine bir iyilik yaptığında ne bekliyorsun? Doğru şeyi yaptığından ötürü hoşnut olman ve bu iyiliğin karşılığını beklememen gerekmez mi? Insanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya onlara doğru yolu göster ya da onlara karşı anlayışlı ol."

Anlayış Doğruluk Iyilik
Doğruluk

"Bu dünyada değeri olan yalnızca üç şey vardır: Doğruluk, Güzellik ve Gerçek."

Doğruluk Güzellik Gerçek Değer
Doğruluk

"Doğru kişi, ait olduğu yerde bulunan, elinden geleni yapan ve aldığının tam karşılığını veren kimsedir. Böylece doğru adamlar topluluğu, son derece uyumlu, mükemmel bir topluluk olacaktır; çünkü her öğe yerinde bulunacak, mükemmel bir orkestradaki aletler gibi, kendilerine düşen görevleri yapacaklardır."

Doğruluk Çalışmak Toplum
Doğruluk

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar."

Doğruluk Demokrasi Denetlemek Tartışmak
Doğruluk

"Plato benim arkadaşım, Aristoteles benim arkadaşım ancak benim en büyük arkadaşım doğruluk."

Doğruluk

Tamamlayıcı Konular

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Cesaret Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

Kahramanlık Kahramanca davranış, yiğitlik.

Samimiyet İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık