Dünya

Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Because of their rarity, pandas have become a world treasure.- Nadir oldukları için, pandalar bir dünya hazinesi oldu.

Dünyamız gittikçe küçülüyor. - Our world is getting smaller and smaller.

Dünya, hayat, doğa, alem, cihan, diyar

Dünya, hayat, doğa, alem, cihan, diyar

Dünya konusunda özlüsözler

Dünya

"Dünya silindirik ve genişliği derinliğinin üç katı. Biz sadece onun üst bölümünde yaşıyoruz. Bu dünya uzaydan yalıtılmıştır, merkezde değildir, desteksiz ve gökyüzü yerden her noktasında eşit boydadır. (MÖ 580 ler civarı)"

Dünya Bilim Felsefe
Dünya

"Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır."

Tanrı Kanun Dünya
Dünya

"Dünyayı değiştirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabileceğiniz tek şey kendi kendinizi değiştirmektir."

Dünya Kendi Olmak Değişim

Tamamlayıcı Konular

Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular