Düzen

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Social order does not come from nature. It is founded on customs. - Toplumsal düzen doğadan gelmez. Gelenekler üzerine kurulmuştur.

Düzen, uyum, nizam, kural, tertip, düzgünlük, asayiş, sistem, intizam, disiplin

Düzen, uyum, nizam, kural, tertip, düzgünlük, asayiş, sistem, intizam, disiplin

Düzen konusunda özlüsözler

Tamamlayıcı Konular

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.