Ego

Ben

Ego, büyüklenmek, egoist, bencil, küçümsemek, kendini bilmek, narsizm, özel olmak, tevazu

Ego, büyüklenmek, egoist, bencil, küçümsemek, kendini bilmek, narsizm, özel olmak, tevazu

Ego konusunda özlüsözler

Ego

"Biz, insanları kendi değerleri için değil, bizde buldukları değerlerden dolayı severiz."

Değer Sevgi Ego
Ego

"Ego bir buzdağıdır. Onu erit. Onu derin sevginin içinde erit, böylelikle o kaybolsun ve sen okyanusun parçası haline gel."

Ego Sevgi
Ego

"Basit olan ego için cazip değildir, basit olan egonun ölümü demektir."

Ego
Ego

"Beni öldür veya olduğum gibi kabul et. Çünkü değişirsem lanetleneceğim."

Kendi Olmak Kabullenmek Kişilik Ego
Ego

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego

Tamamlayıcı Konular

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Gurur Onur, övünme.

Kibir Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

Düşüncesiz Düşünmeden davranmak.

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Narsizm Kendini beğenmek, üstün görmek.

Özel Olmak Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Güleryüz