Enerji

Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.

Güneş enerjisi temiz bir enerji kaynağıdır. - Solar power is a clean source of energy.

Enerji, güç, kuvvet, olanak

Enerji, güç, kuvvet, olanak

Enerji konusunda özlüsözler

Enerji

"Tutkusuz hiçbir büyük iş yapılmadı bu dünyada.. Tutku, enerjinin biçimsel ve bunun sonucunda da öznel yanıdır."

Tutku Çalışmak Enerji

Tamamlayıcı Konular

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Olanak Yararlanılan uygun şart.