Erdem

Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Filozofların ahlak öğretileri, genellikle erdeme -ahlaksal iyiye- verdikleri anlamla birbirinden ayrılırlar. Plüton'dan beri temel erdemler olarak şunlar sayılır: bilgelik, yiğitlik, doğruluk, ölçülülük.

Erdem, ahlak, fazilet

Erdem, ahlak, fazilet

Erdem konusunda özlüsözler

Erdem
Erdem

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Erdem

"Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder."

Erdem Cehalet Eleştiri Aptallık Hata
Erdem

"Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Akıl Tutku Kararlılık Erdem
Erdem

"Tek bir erdem vardır, o da adalettir."

Adalet Erdem
Erdem

"Evrende herşey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır."

Haz Bilgi Bilgelik Erdem
Erdem

"İnsan büyük bir dehaya ve erdeme sahip olmadıkça hükmetmeyi bilmesi çok az bir olasılıktır, çünkü sıradan bir vatandaş olarak yaşamaya alışmıştır. "

Erdem Deha Sıradanlık
Erdem

"Erdemin ne olduğunu anlamak için kendimizi ahlaksızca sunmalıyız."

Ahlak Erdem Kötülük

Tamamlayıcı Konular

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.