Evren

Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor?

Evren, dünya, kainat, kozmoz, alem, cihan, doğa, evrim teorisi, tanrı, varoluş

Evren, dünya, kainat, kozmoz, alem, cihan, doğa, evrim teorisi, tanrı, varoluş

Evren konusunda özlüsözler

Evren

"Evren tanrılar üreten bir makinadır."

Evren Din Tanrı Doğa
Evren

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Bilgelik Bilmek Kendini Bilmek Evren Psikoloji Görmek Gözlemlemek Gerçek
Evren

"Niçin herşey varlıktır da daha fazlası hiçlik değildir."

Varlık Evren Hiçlik

Tamamlayıcı Konular

Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Dünya Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Evrim Teorisi

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Hayatın Anlamı

Varlık Var olma durumu.