Farklılık

Eşitsizlik hali; fark.

Farklılık, ayrılık, eşitsizlik, nispetsizlik, dengesizlik, ihtilaf, normallik, sıradan olmak, sosyalleşmek, üstünlük, yabancılaşmak, yetenek

Farklılık, ayrılık, eşitsizlik, nispetsizlik, dengesizlik, ihtilaf, normallik, sıradan olmak, sosyalleşmek, üstünlük, yabancılaşmak, yetenek

Farklılık konusunda özlüsözler

Farklılık

"Karşıtlar yararlıdır, en iyi uyum farklılıklardan çıkar."

Farklılık Çatışmak
Farklılık

"Dikkat çekmemek hayatta kalmak demektir."

Farklılık

Tamamlayıcı Konular

Benzemek İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak

Değişim Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.

Fikir Özgürlüğü

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Hatırlamak

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Sosyalleşmek Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek.

Evlilik Evli olma durumu.

Üstünlük Avatjlı, tercih edilir ve yüksek seviyede bulunma hali.

Gurur Onur, övünme.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Yabancılaşmak Yabancılık çekmek hali.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Hayal Gücü

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.