Felaket

Her türlü türde büyük kayıp, üzüntü ya da tatsızlığa neden olan öngörülemeyen bir olay.

Felaket, Bela, musibet, afet, bedbahtlık, facia, yok olmak, zorluk

Felaket, Bela, musibet, afet, bedbahtlık, facia, yok olmak, zorluk

Felaket konusunda özlüsözler

Felaket

"Felaketin iyiliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır."

Felaket Dost
Felaket

"Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır."

Başarı Gurur Acı Çekmek Felaket Ümit

Tamamlayıcı Konular

Tehlike Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen durum.

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

Yok Olmak Ortadan kalkmak, varlığı sona ermek.

Zorluk Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.