Gelişmek

Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül.

"Şiir, uygarlıkların doğuşunda, gelişmesinde ilk işaret oluyor."- N. Cumalı

Gelişmek, ilerlemek, inkişaf, tekamül, gelişme, büyümek

Gelişmek, ilerlemek, inkişaf, tekamül, gelişme, büyümek

Gelişmek konusunda özlüsözler

Gelişmek

"Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir."

Politika Toplum Çalışmak Bütünleşmek Gelişmek
Gelişmek

"Bence hayatın kendisi gelişme içgüdüsü, idame içgüdüsü, güçlerin biriktirlmesi içgüdüsüdür: Güce yönelmenin olmadığı yerde çöküş vardır."

Gelişmek Güç Hayat
Gelişmek

"Birbirlerini en çok teşhir edenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır."

Eleştiri Gelişmek
Gelişmek

"At terbiyecileri en huysuz atlarla çalışırlar. (Çok huysuz bir kadınla neden evli olduğu sorulduğunda)"

Kadın Felsefe Zorluk Evlilik Gelişmek Bilgelik

Tamamlayıcı Konular