Gurbet

Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Gurbet, gurbetlik, ayrılık, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlemek

Gurbet, gurbetlik, ayrılık, bağlılık, hasret, geçmiş, hatırlamak, özlemek

Gurbet konusunda özlüsözler

Gurbet

"Uçun kuşlar uçun! Burda vefa yok! Öyle akar sular, öyle hava yok! Feryadıma karşı aks-i sedâ yok! Bu yangın yerinde soğuk kül vardır."

Gurbet

Tamamlayıcı Konular

Geçmiş

Hatırlamak

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Bağlılık Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanmak.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Tarih Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.