Güzellik

Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik.

Güzellik, estetik, beğenmek, hoş

Güzellik, estetik, beğenmek, hoş

Güzellik konusunda özlüsözler

Güzellik

"Güzelliğin on para etmez bu bendeki aşk olmasa."

Aşk Güzellik
Güzellik

"Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş."

Sonsuzluk Ölüm Güzellik
Güzellik

"Güzel olan elbette kendini gösterir."

Güzellik
Güzellik

"Bu dünyada değeri olan yalnızca üç şey vardır: Doğruluk, Güzellik ve Gerçek."

Doğruluk Güzellik Gerçek Değer
Güzellik

"Herşey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez."

Güzellik Görmek Farkındalık
Güzellik

"Bilginin elde edilmesi, bizi iyiye ulaştıracaktır."

Bilgi Bilim Aydınlanma Güzellik
Güzellik

"Acı, güzelliği kemirir."

Acı Çekmek Güzellik

Tamamlayıcı Konular

Sanat Bir duygunun, tasarının veya güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık.

Beğenmek İyi veya güzel bulmak.

Gurur Onur, övünme.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Zevk Hoşa giden ve eğlendiren şey.