Hatırlamak

Hatırlamak, hatıra, gurbet, ayrılık, hasret, geçmiş, özlemek, anımsamak

Hatırlamak, hatıra, gurbet, ayrılık, hasret, geçmiş, özlemek, anımsamak

Hatırlamak konusunda özlüsözler

Hatırlamak

"Hatırlamak için yavaşlar, unutmak için hızlanırız."

Hatırlamak Unutmak
Hatırlamak

"Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım."

Duymak Unutmak Görmek Hatırlamak Anlamak

Tamamlayıcı Konular

Ayrılık Birinden veya birşeyden uzak düşmek.

Geçmiş

Özlemek Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı istemek, göreceği gelmek.

Gurbet Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Tarih Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarını inceleyen bilim.