Hayal

Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

"Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi."- F. R. Atay. İmge

Hayal, düş, hülya, istek, dilemek, düş görmek, gerçek, umut

Hayal, düş, hülya, istek, dilemek, düş görmek, gerçek, umut

Hayal konusunda özlüsözler

Hayal

"Siz eğer konuşabiliyorsanız, kendinizden, kendi aşklarınızdan, sıkıntılarınızdan ve hayallerinizden söz etmeniz çok insafsız ve namertçe bir şey olur."

Konuşmak Aşk Hayal
Hayal

"Fiziksel objelerin aslında kendilerinden gerçekliklerinin olmadığını öğretiyorum, bunların ancak zihnin ürünleri olduğunu söylüyorum, aslında hepsi bir hayaldir. Bunların duyularla algılandığı ve ayırt edildiği doğrudur fakat aslında diğer yandan hiçbirinin kendiliğinden kendi doğaları, gerçeklikleri yoktur. Onlar gerçekte görülmüyorlar ama zihin tarafından tasarımlanıyorlar. Bir bakıma kavranabiliyorlar ama bir bakıma da gerçekte kavranamıyorlar."

Varlık Hayal Hayal Gücü Duygu Gerçek
Hayal

"Insan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Tamamlamak Devamlılık Zaman Hayat Hayal
Hayal

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."

Hayal Gücü Hayal Bilgi Bilim
Hayal

"Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır."

Hayal Hayal Gücü Bilim
Hayal

"Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür."

Başarı Hayal Gücü Hayal Gençlik

Tamamlayıcı Konular

Hayal Gücü

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Istek Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Arzu İstek, dilek.

Beklenti Gerçekleşmesi beklenen şey.

Dilemek Birinden bir şeyin yapılmasını istemek, rica etmek, arzu etmek

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Ihtiyaç

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Ümit Gerçekleşmesi zor olan şeyler için istekli olmak.