Hayatın Anlamı

Çoğu insan için hayatın anlamını üç harfe sığdırır: YSU - yemek, sıçmak, uyumak. - The meaning of life for most people fits into three letters: ESS - eat, shit, sleep.

Hayatın Anlamı, değer, beklenti, farkındalık, felsefe, görmek, inanç, olgunluk, sorgulamak, ülkü, varoluş

Hayatın Anlamı, değer, beklenti, farkındalık, felsefe, görmek, inanç, olgunluk, sorgulamak, ülkü, varoluş

Hayatın Anlamı konusunda özlüsözler

Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Insan için kültür, vücut için ekmek kadar önemlidir."

Kültür Bilim Bilgi Fikir Hayatın Anlamı İnsan Medeniyet
Hayatın Anlamı

"Tam olarak ne olduğumu bilmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yaşam ve çalışma konusundaki en büyük amaç, başlangıçta olduğumuzdan bir başkası olmaktır."

Kendini Bilmek Amaç Hayatın Anlamı Değişim
Hayatın Anlamı

"Hayat bir keşiftir ve ne kadar çok seyahat edersek o kadar çok gerçeği anlayabiliriz. Kapımızdaki şeyleri anlamak, ötesinde olanları anlamak için en iyi hazırlıktır."

Hayat Hayatın Anlamı Gerçek
Hayatın Anlamı

"Yaşamın bana verdiği iki ders; çevreni gittikçe daralt, gereksiz kalabalıkların seni üzmesine izin verme."

Basitlik Hayatın Anlamı Acı Çekmek Yalnızlık
Hayatın Anlamı

"Kişi yaşarken bile ölebilir."

Ölüm Hayatın Anlamı Farkındalık
Hayatın Anlamı

"Insanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler."

Fedakarlık Amaç Hayatın Anlamı Aydınlanma
Hayatın Anlamı

"Hayat bir işinize yaramadıysa, boşu boşuna geçtiyse, onu yitirmekten ne korkuyorsunuz? Daha yaşayıp da ne yapacaksınız?"

Hayatın Anlamı Ölüm
Hayatın Anlamı

"Eğer sen, can konağını arıyorsan, bil ki, sen cansın. Eğer bir lokma ekmek peşinde koşuyorsan, sen bir ekmeksin. Bu gizli, bu nükteli sözün manasına akıl erdirirsen, anlarsın ki, aradığın ancak sensin sen."

Kendini Bilmek Mutluluk Amaç Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda. Bütün varoluş, bu anda toplanmıştır. Bu anın içine sığar. Bütün varoluş, yaşadığın anda akmaktadır. Hepsi bu."

Zaman Hayat Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Dünyanın, sizin ona verdiğiniz değerden daha fazla bir anlamı yok."

Değer Algı Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır."

Mutluluk Hayatın Anlamı
Hayatın Anlamı

"Insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler."

İnsan Hayal Gücü Hayat Hayatın Anlamı

Tamamlayıcı Konular

İnsan

Değer Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık.

Beklenti Gerçekleşmesi beklenen şey.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Gelecek Daha gelmemiş, yaşanacak zaman, istikbal, ati

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Ümit Gerçekleşmesi zor olan şeyler için istekli olmak.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Hayal Gücü

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Olgunluk Bilgi, görgü ve hoşgörü bakımından gereği kadar gelişmiş olma durumu.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Ülkü Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey.

Varlık Var olma durumu.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.